Sognepræst (KBF):

Johannes Engholm Gjesing
Præstegården 2
6510 Gram
Tlf.: 74 82 26 22 / 29 80 78 38
E-mail: jgj@km.dk
 

Sognepræst:

Annesofie Munch
Skolevej 1, Nustrup
6500 Vojens
Tlf.: 29 17 14 19
E-mail: aaam@mail.dk
 

Kordegn og regnskabsfører:

James William Rickman
Præstegården 2
6510 Gram
Tlf.: 29 27 81 09
E-mail: jwri@km.dk
 

Kirkegårdsleder:

Jørgen Boiskov Hansen
Kirkealle 26
6510 Gram
Tlf.: 74 82 25 13 / 29 17 14 17 
E-mail: gram.kirkegaard@mail.tele.dk

Træffetid mellem kl. 11.00-11.30
 

Organist:

Kasten Hesse
Tlf.: 74 55 23 00
E-mail: karstenhesseh@netscape.net
 

Kirketjener og -sanger:

Elise Holst Pedersen
Tlf.: 20 32 67 20
E-mail: elise.gramkirke@gmail.com

Træffes bedst mellem kl. 9.00-10.00